Spasticiteit of kinderverlamming soorten

Ook wel genoemd: 
Cerebrale parese

Wat zijn de bekendste soorten cerebrale parese?

Cerebrale parese wordt verdeeld in 4 hoofdcategorieën: spastisch, athetose, ataxie en ‘gemengd’. Van welke vorm sprake is zal afhankelijk zijn van het deel van de hersenen dat beschadigd is.

Spastische cerebrale parese
Hiervan is sprake in 70% van de gevallen. Onder spastisch wordt verstaan dat de betreffende spieren stijver zijn dan normaal. Hoe spastisch een arm of been is zal erg verschillen van geval tot geval. De bewegingen zijn meestal stijf en schokkerig. Soms is een spier continu gespannen (tot een soort dwangstand).

Er worden diverse termen gebruikt om de verschillende soorten spastische cerebrale parese te omschrijven:

  • Hemiplegie – waarbij de arm of het been aan één zijde van het lichaam is getroffen.
  • Diplegie – waarbij beide benen zijn getroffen. Meestal heeft het geen of weinig effect op de armen.
  • Quadriplegie – waarbij alle ledematen (armen én benen) zijn getroffen. De armen vaak meer dan de benen.

Athetotische (of dyskinetische) cerebrale parese
Dit ontwikkelt zich in ongeveer 20% van de gevallen. Het uit zich bij sommige mensen in langzame, kronkelende bewegingen van de handen, armen, voeten of benen. Bij andere zien we plotselinge samentrekkingen van de spieren.
De bewegingen kunnen niet gecontroleerd worden en zijn dus ‘onvrijwillig’. Soms geldt dit ook voor de tong en de spieren in het gezicht.
De verkramptheid van de spieren varieert van te stijf tot te slap. Het gevolg is dat het moeilijk is om in dezelfde positie te blijven zitten en om armen en handen goed te gebruiken (bijvoorbeeld om iets vast te houden).

Ataxie
Dit komt bij minder dan 10% van de gevallen voor. Mensen met ataxie hebben vooral coördinatiestoornissen. Dat wil zeggen: problemen met het evenwicht en met lopen, maar ook met dingen die met de handen gedaan moeten worden, zoals schrijven.
Meestal is de spanning in de spieren te laag.

Gemengde vormen van cerebrale parese
Hierbij gaat het om een mengvorm van bovengenoemde soorten bij één en dezelfde persoon. Meestal is het een combinatie van spastische cerebrale parese en athetose, met verstijfde spieren en ongecontroleerde bewegingen.