Ziekte van Kawasaki

Ook wel genoemd: 
Mucocutaan lymfekliersyndroom

Wat is de ziekte van Kawasaki en wie krijgt het?

De ziekte van Kawasaki is een zeldzame aandoening die met name voorkomt bij kinderen onder de vijf jaar. In de meeste gevallen treft het kinderen tussen 9 en 12 maanden. De gemiddelde leeftijd voor deze ziekte is rond de 2 jaar. Tweederde van de patiëntjes zijn jongetjes. Er zijn een aantal mogelijke symptomen door het hele lichaam heen (zie hieronder). Diagnose en behandeling zijn in 1967 voor het eerst beschreven door de Japanse arts Tomisaku Kawasaki en is naar hem vernoemd. Sinds die tijd zijn er in veel landen gevallen geconstateerd. Het lijkt erop dat de ziekte meer en meer voorkomt.

Wat is de oorzaak van de ziekte van Kawasaki?

De oorzaak is niet bekend. De symptomen lijken typisch voor een virusinfectie, maar de ziekte is niet besmettelijk. Mensen in de omgeving van besmette kinderen (broers, zussen, etc.) raken bijna nooit ook besmet. Dit wil zeggen dat er waarschijnlijk geen sprake is van een infectie met ziektekiemen. Het kan een ongewone of heftige reactie zijn op een veel voorkomend virus dat bij de meeste mensen geen symptomen veroorzaakt. Er bestaan verschillende theorieën, maar tot dusverre is er geen virus of bacterie aangetoond als de oorzaak van deze aandoening.  Recent onderzoek suggereert echter dat een virus genaamd Coronavirus wellicht een rol speelt.

Hoe ontwikkelt de aandoening zich?

De symptomen die hierboven beschreven staan kunnen tot 10 dagen duren. Daarna gaan ze meestal langzaam weg. Sommige kinderen worden er echt ziek van, terwijl anderen een lichte ziekte hebben die lijkt op veel virusinfecties. Toch wordt ieder kind waarvan wordt vermoed wordt dat het besmet is meteen in het ziekenhuis opgenomen, ook als de symptomen licht lijken te zijn. Meestal wordt een hartscan uitgevoerd om te zien of er complicaties zijn (zie hieronder). Als er sprake is van complicaties dan treden die meestal binnen ongeveer een week nadat de symptomen zich voor het eerst openbaren op.