Het Persoonlijk GezondheidsDossier is gratis, hoe kan dat?

Wanneer je begint met Patiënt1, maak je gratis gebruik van het Persoonlijk GezondheidsDossier. Patiënt1 vindt het belangrijk dat elke gebruiker zijn gezondheidsinformatie verzamelt, beheert en deelt, daarom is het PGD gratis en blijft het gratis!