Is je privacy gewaarborgd?

Patiënt1 geeft jouw gegevens nooit aan andere leden, of gebruikt ze voor andere doeleinden zonder jouw toestemming.  (Zie Privacy beleid). Omgang met vertrouwelijke gegevens vereist maximale bescherming van de privacy. Patiënt1 heeft daarom een uniek toegangsbeleid. De patiënt bepaalt zelf wie toegang heeft tot zijn dossier. Hij/zij/de gemachtigde geeft uitdrukkelijk toestemming voor het gebruik of de uitwisseling van gegevens. Zo wordt voorkomen dat vertrouwelijke en gevoelige informatie buiten medeweten van de patiënt zelf voor ongewenste partijen zichtbaar wordt.

Patiënt1 is ingeschreven bij het Openbaar Register CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) onder nummer m1415805 en voldoet aan de voorschriften van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Patiënt1 biedt een zo veilig mogelijke webomgeving met maximale beveiliging van de opgeslagen informatie. De website is ontworpen met state-of-the-art technologie en getest in diverse pilots. De gegevensuitwisseling wordt beveiligd voor maximale privacybescherming. Lees de Gebruikersvoorwaarden en Veilig databeheer van Patiënt1.