Veiligheid

Veiligheid op het internet is een complexe zaak en geen enkel systeem is voor 100% veilig. Patiënt1 streeft desondanks maximale veiligheid na. Patiënt1 voldoet aan alle beveiligingseisen die gesteld zijn voor vertrouwelijk behandelen medische gegevens. Jouw persoonlijke en gezondheidsgerelateerde informatie worden gecodeerd encrypted alvorens de informatie wordt overgebracht.