Account verwijderen

Je kunt de informatie die je in je PGD zet altijd zelf weer verwijderen. Ook is het mogelijk om je account (het complete Persoonlijk GezondheidsDossier) te verwijderen. Dit houdt wel in dat al je informatie permanent verwijderd wordt. Alle gegevens verdwijnen uit het systeem van Patiënt1, uitgezonderd persoonlijke correspondentie of verzoeken om inlichtingen, die ergens opgeslagen kunnen zijn.

Let op:je kunt om beveiligingsredenen echter niet zelf je PGD verwijderen. Je dient hiervoor contact op te nemen met Patiënt1. Dat kan via ons contactformulier.