Registratie nu via Ivido

Het PGD registreert gezondheidsgegevens. We willen dat gebruikers ook proactief aan eigen vitaliteit en gezondheid kunnen werken. Dit kan in een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO). Patiënt1 gaat daarom over in Ivido, een snelgroeiend en goed beveiligd PGO. Ivido volgt de afspraken en eisen van het Medmij-Programma.

Een Persoonlijke Gezondheidsomgeving is een verbeterde versie van het Persoonlijk GezondheidsDossier. Er is ruimte voor:

  • Uw persoonlijke gegevens
  • Uw dossier
  • Uw medische gegevens
  • Medicatielijst (met Kijksluiter koppeling)
  • Meetwaarden (met koppeling diverse wearables)
  • Gezondheidsprogramma's voor persoonlijke zelfzorg ondersteuning
  • E-health (van e-consult tot video-consult)
  • Uw netwerk (communicatiemogelijkheden met (zorg)professionals en mantelzorgers)

Als potentieel PGD gebruiker willen we u vragen een PGO gebruiker te worden. 

Meer informatie of registreren kan via de website van de Ivido PGO.